vostè

Accessory
Etimologia: contracció, en parlar ràpid i relaxat, de vostra mercè 1a font: s. XVI
Body
pronom [plural vostès] Pronom personal de segona persona que substitueix tu, vós i vosaltres o hi alterna com a tractament més distant i sever. Vostè m’ho ha dit. Vostès no hi eren.