vuit-cents
| | vuit-centes

Accessory
Partició sil·làbica: vuit-cents
Etimologia: de vuit i cent1 1a font: s. XIV
Body
  1. adjectiu Vuit vegades cent.
  2. adjectiu i masculí i femení [invariable: vuit-cents] Que fa vuit-cents; vuit-centè. La pàgina vuit-cents. La vuit-cents de la llista.
  3. masculí
    1. El nombre vuit-cents, 800.
    2. per extensió Cosa designada amb el nombre vuit-cents.
  4. masculí i femení Les vuit-centes primeres.
  5. el vuit-cents el·lípticament El segle XIX.