vuitantejar

Accessory
Partició sil·làbica: vui_tan_te_jar
Etimologia: de vuitanta
Body
verb intransitiu Tenir pels volts de vuitanta anys.