vulva

Accessory
Etimologia: del ll. vŭlva ‘matriu; vulva’ 1a font: s. XV, Cauliach
Body
    femení anatomia animal
  1. Part més externa dels genitals femenins que envolten l’obertura de la vagina.
  2. Espai entre els pilars del trígon, a la part anterior del tercer ventricle.