xaró
| | xarona

Accessory
Etimologia: d’origen incert, possiblement aplicació figurada del dial. xaró ‘xai’, mots de creació expressiva, amb influx potser de mots com carrincló, xiroi 1a font: c. 1900
Body
adjectiu De mal gust, mancat d’art, de gràcia, de distinció.