xòanon

Accessory
Partició sil·làbica: xò_a_non
Body
masculí art Estàtua de fusta que representa el cap i els braços d’una persona, amb el cos i les cames en forma de columneta o de biga.