xollar

Accessory
Etimologia: del ll. vg. *exsubiliare ‘treure de sota les illades’, der. de ilia ‘illades, baix ventre’, que donà la forma menys corrent eixollar, d’on la més estesa xollar 1a font: 1803, DEst.
Body
verb transitiu Tallar arran els cabells, el pèl, la llana, d’algú o d’un animal, tondre, esquilar. Avui toca xollar les ovelles.