xulla

Accessory
Etimologia: ant. ensunya, del ll. axŭngia ‘greix, seu’, que degué donar una variant *enxunya, dissimilada en enxulla i reduïda a xulla 1a font: s. XV
Body
    femení
  1. Cansalada.
  2. dialectal
    1. Llenca de cansalada fregida.
    2. Costella de moltó, de cabrit, de bou o de porc, cuinada. Em vaig menjar mitja dotzena de xulles de xai amb allioli.