zoologia

Accessory
Partició sil·làbica: zo_o_lo_gi_a
Etimologia: de zoo- i -logia 1a font: 1839, DLab.
Body
femení zoologia Ciència biològica que té per objecte l’estudi dels animals.