animal

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: animal, animals
Definició: Ésser viu que s'alimenta d'altres éssers vius i que pot desplaçar-se quan vol.
Exemple: Human beings, birds and fishes are animals. Els éssers humans, els ocells i els peixos són animals.
Consulta també la làmina ► Animals