begin

Escolta com es pronuncia

verb

Traducció al català: començar
Definició: Iniciar una cosa en un moment determinat. Begin i start tenen un significat semblant, però begin és més formal.
Exemple: The film begins at half past seven. La pel·lícula comença a dos quarts de vuit.