clothes

Escolta com es pronuncia

nom plural

Traducció al català: roba
Definició: Conjunt de les peces de vestir que porten les persones. En anglès, normalment les peces de vestir porten un adjectiu possessiu (my, your, his...) al davant.
Exemple: She put their clothes in a suitcase. Va posar la roba en una maleta.
Consulta també la làmina ► Clothes