crab

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: cranc, crancs
Definició: Animal marí que té el cos protegit per una closca dura i dues pinces grosses al davant.
Exemple: Crabs move in a funny way. Els crancs es mouen d'una manera curiosa.
Consulta també la làmina ► Animals