cross

Escolta com es pronuncia

verb

Traducció al català: creuar
Definició: Passar d'un costat a l'altre d'un lloc.
Exemple: He's crossing the street at the zebra crossing. Està creuant el carrer pel pas zebra.
Consulta també la làmina ► In the street