dig

Escolta com es pronuncia

verb

Traducció al català: fer (un forat); cavar; excavar
Definició: Fer un sot a terra amb una aixada o amb una altra eina.
Exemple: The worker is digging a hole in the ground. El treballador fa un forat al terra.
Consulta també la làmina ► In the street