dress

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: vestit, vestits
Definició: Peça de roba que porten les dones i que consta d'un cos i una faldilla d'una sola peça.
Exemple: Film stars have a lot of dresses. Les estrelles de cine tenen molts vestits.
Consulta també la làmina ► Clothes