family

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: família, famílies
Definició: Grup de persones que estan emparentades. Hi ha dues maneres de referir-se a una família: dient the Smith family o dient the Smiths.
Exemple: We are a big family. Som una gran família.
Consulta també la làmina ► The family