friend

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: amic, amiga, amics, amigues
Definició: Persona a qui s'aprecia i es té confiança i que no pertany a la família.
Exemple: She has lots of friends. Té molts amics.