frog

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: granota, granotes
Definició: Amfibi sense cua i d'ulls que sobresurten molt i que fa grans salts amb les potes del darrere.
Exemple: The pond is full of frogs. L'estany és ple de granotes.
Consulta també la làmina ► Animals