garlic

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: all, alls
Definició: Planta d'horta que dona un gust picant als menjars.
Exemple: Some people don't like garlic. A algunes persones no els agrada l'all.
Consulta també la làmina ► Vegetables