green bean

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: mongeta tendra, mongetes tendres
Definició: Beina allargada i prima de color verd que es menja com a verdura.
Exemple: We ate green beans with potatoes for dinner. Vam menjar patata amb mongeta tendra per sopar.
Consulta també la làmina ► Vegetables