hammer

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: martell, martells
Definició: Eina amb un mànec de fusta curt i una peça de ferro en un dels extrems, que serveix per a picar o clavar claus.
Exemple: Hit this nail with the hammer. Clava aquest clau amb el martell.
Consulta també la làmina ► Tools