hat

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: barret, barrets
Definició: Peça de vestir que es porta al cap, generalment de forma arrodonida amb una ala tot al voltant.
Exemple: Cowboys usually wear a hat. Els cowboys normalment porten barret.
Consulta també la làmina ► Clothes