mallet

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: maça, maces
Definició: Eina que s'usa per a picar i que té la forma d'un martell gros.
Exemple: Some mallets are made of wood. Algunes maces són de fusta.
Consulta també la làmina ► Tools