measuring tape

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: cinta mètrica, cintes mètriques
Definició: Cinta amb els centímetres o les polzades marcats, que serveix per a mesurar longituds.
Exemple: Measuring tape made of metal. Cinta mètrica feta de metall.
Consulta també la làmina ► Tools