mosquito

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: mosquit, mosquits
Definició: Insecte petit amb una trompa llarga i fina que fa servir per a picar i xuclar la sang de les persones i dels animals.
Exemple: There are thousands of mosquitoes over the pond. Hi ha milers de mosquits a l'estany.
Consulta també la làmina ► Animals