pea

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: pèsol, pèsols
Definició: Llegum rodó de color verd i de mida petita que creix dins d'una beina allargada.
Exemple: Peas have a sweet taste. Els pèsols tenen un gust dolç.
Consulta també la làmina ► Vegetables