pincers

Escolta com es pronuncia

nom plural

Traducció al català: tenalles
Definició: Eina que s'usa, principalment, per a arrencar claus i tallar filferros. Com que és una paraula plural, per a dir "unes tenalles" cal dir a pair of pincers.
Exemple: Use a pair of pincers to pull this nail out. Fes servir unes tenalles per a arrencar aquest clau.
Consulta també la làmina ► Tools