pliers

Escolta com es pronuncia

nom plural

Traducció al català: alicates
Definició: Eina que serveix per a arrencar claus i tallar o doblegar filferro o cables. Com que és una paraula plural, per a dir "unes alicates" s'ha de dir a pair of pliers.
Exemple: I need to buy a pair of pliers. M'haig de comprar unes alicates.
Consulta també la làmina ► Tools