protest

Escolta com es pronuncia

verb

Traducció al català: protestar
Definició: Dir o mostrar que una cosa no es vol, que no agrada o que no s'hi està d'acord.
Exemple: They protested against the war during the demonstration. Van protestar contra la guerra durant la manifestació.
Consulta també la làmina ► In the street