raincoat

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: impermeable, impermeables
Definició: Peça de vestir que es posa sobre l'altra roba i cobreix tot el cos per a protegir-lo de l'aigua de la pluja.
Exemple: Take your raincoat. It's raining a lot. Agafa l'impermeable. Plou molt.
Consulta també la làmina ► Clothes