repair

Escolta com es pronuncia

verb

Traducció al català: reparar
Definició: Arreglar una cosa trencada o que no funciona.
Exemple: A mechanic repairs cars. Un mecànic repara cotxes.
Consulta també la làmina ► In the street