saw

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: serra, serres
Definició: Eina amb un mànec i una fulla de metall amb dents punxegudes per un costat que serveix per a tallar diferents materials.
Exemple: There are saws for wood and saws for metal. Hi ha serres de fusta i serres de metall.
Consulta també la làmina ► Tools