screw

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: cargol, cargols
Definició: Peça petita i allargada de metall, semblant a un clau, amb la punta en forma d'espiral.
Exemple: You will need some screws to repair the cupboard. Necessitaràs alguns cargols per a reparar l'armari.
Consulta també la làmina ► Tools