shine

Escolta com es pronuncia

verb

Traducció al català: brillar
Definició: Desprendre o reflectir llum una cosa.
Exemple: The sun is shining today. Avui brilla el sol.
Consulta també la làmina ► In the street