shorts

Escolta com es pronuncia

nom plural

Traducció al català: pantalons curts
Definició: Pantaló que va per sobre del genoll i que es porta a l'estiu o per a fer esport. Com que és un nom plural, per a dir "uns pantalons curts" s'ha de dir a pair of shorts.
Exemple: Do you wear shorts in summer? Portes pantalons curts a l'estiu?
Consulta també la làmina ► Clothes