skirt

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: faldilla, faldilles
Definició: Peça de vestir que va de la cintura en avall.
Exemple: She always wears skirts. Sempre porta faldilles.
Consulta també la làmina ► Clothes