snake

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: serp, serps
Definició: Animal de cos prim i llarg que no té potes i es desplaça arrossegant-se.
Exemple: Some people are afraid of snakes. Algunes persones tenen por de les serps.
Consulta també la làmina ► Animals