spanner

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: clau (una), claus (unes)
Definició: Eina de metall consistent en un mànec acabat per un extrem o per tots dos en una obertura, que serveix per a cargolar o descargolar cargols o femelles.
Exemple: The mechanic has spanners of different sizes. El mecànic té diferents mides de claus.
Consulta també la làmina ► Tools