spider

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: aranya, aranyes
Definició: Animal invertebrat de cos arrodonit, amb vuit potes, que fabrica una tela especial per a caçar, anomenada teranyina.
Exemple: Spiders live in all regions of the planet. Les aranyes viuen en totes les regions del planeta.
Consulta també la làmina ► Animals