swimsuit

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: banyador (de dona), banyadors (de dona)
Definició: Vestit d'una sola peça que porten les dones per a banyar-se a la platja o en una piscina.
Exemple: I find swimsuits more elegant than bikinis. Trobo els banyadors més elegants que els bikinis.
Consulta també la làmina ► Clothes