tomato

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: tomàquet, tomàquets
Definició: He comprat tomàquets a la botiga de verdures.
Exemple: I have bought some tomatoes at the greengrocer's. He comprat tomàquets a la verduleria.
Consulta també la làmina ► Vegetables