tool

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: eina, eines
Definició: Instrument que s'agafa amb les mans i serveix per a treballar un material.
Exemple: A hammer, a drill and a saw are tools. Un martell, una màquina de foradar i una serra són eines.
Consulta també la làmina ► Tools