trousers

Escolta com es pronuncia

nom plural

Traducció al català: pantaló, pantalons
Definició: Peça de vestir que cobreix de la cintura cap avall i tapa cada cama per separat. Com que és un nom plural, per a dir "uns pantalons" s'ha de dir a pair of trousers. En anglès americà es diu pants.
Exemple: I like my new pair of trousers a lot. M'agraden molt els meus pantalons nous.
Consulta també la làmina ► Clothes