tuna

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: tonyina, tonyines
Definició: Peix molt gros, de cos allargat i amb la carn vermellosa que es menja fresc o en conserva.
Exemple: The fisherman caught two tuna. El pescador va capturar dues tonyines.
Consulta també la làmina ► Animals