vice

Escolta com es pronuncia

nom

 1. Traducció al català: vici, vicis
  Definició: Mal costum que té una persona i que generalment costa de deixar.
  Exemple: Smoking is a vice. Fumar és un vici.
  Consulta també la làmina ► Tools

 2. Traducció al català: cargol de banc, cargols de banc
  Definició: Eina formada per dues barres que s'acosten o se separen i que serveix per a subjectar la peça que es vol treballar. En anglès americà s'escriu vise.
  Exemple: The mechanic has a vice in his garage. El mecànic té un cargol de banc al seu taller.