wait

Escolta com es pronuncia

verb

Traducció al català: esperar
Definició: Estar en un lloc fins que arribi una persona o una cosa o fins que passi algun fet. És diferent de hope que indica un desig.
Exemple: He is waiting for the bus. Espera l'autobús.
Consulta també la làmina ► In the street