worm

Escolta com es pronuncia

nom

Traducció al català: cuc, cucs
Definició: Animal petit que té el cos tou, cilíndric, allargat i sense potes ni antenes i que es mou arrossegant-se, com ara el cuc de terra i la sangonera.
Exemple: Worms are completely different animals from caterpillars. Els cucs són animals completament diferents de les erugues.
Consulta també la làmina ► Animals