blind alley

    noun
  1. atzucac.
  2. cul-de-sac.
  3. carreró sense sortida.
  4. we seem to be travelling down a blind alley sembla que estem arribant a un carreró sense sortida.