flood

Pronúncia: flʌd
  noun
 1. inundació.
 2. [tide] plenamar, flux.
 3. figurative diluvi.
 4. the Flood el diluvi.
 5. a flood of letters una riuada de cartes.
 6. a flood of tears un torrent de llàgrimes.
 7. to weep floods of tears plorar a llàgrima viva.
 8. transitive verb
 9. inundar.
 10. to flood the market with something inundar el mercat d'una cosa.
 11. we are flooded with applications tenim piles de sol·licituds.
 12. ten families were flooded out deu famílies van haver d'abandonar la casa a causa de les inundacions.
 13. intransitive verb
 14. desbordar-se.
 15. to come flooding in [people] entrar en tropell.
 16. (idem) [applications] arribar a piles.
 17. sadness flooded through him el va envair la tristesa.